www.rental.md
+(373) 677 53 191

ID1398Birou nou ultracentral in cladire noua

Nou


Pret Nou

10€/m2

Sector, localitate:

ultracentral,

str. Banulescu-Bodoni

Tipul imobilului:

in bloc nou,

Birou in centru de business

Serviciul Imobiliar:

Doar chirie termen lung

Suprafata totala, m2:

503